رویداد های کاربر

رویداد های کاربر کاربران و ادمین های سرویس ایمیل بر اساس رویدادهای کاربری زیر می‌توانند اعلانات مربوط به رویدادها را دریافت کنند: • User Added: به مدیران اضافه شدن یک کاربر جدید را اطلاع می‌دهد. • User Changed Forward: به مدیران اضافه شدن یا تغییر یافتن آدرس یک کاربر را اطلاع می‌دهد. • User Changed […]

ادامه مطلب