تنظیم اکانت ایمیل در Outlook 2016

۱) نرم افزار Outlook 2016 را پس از نصب اجرا بفرایید و مطابق تصویر زیر بر روی دکمه Next کلیک بفرمایید.     ۲) در صفحه Add an Email Account گزینه Yes فعال و بر روی دکمه Next کلیک بفرمایید.     ۳) POP or IMAP را انتخاب و به مرحله بعد مراجعه فرمایید.   […]

ادامه مطلب