ارسال ایمیل از طریق وب سایت

ارسال ایمیل از طریق وب سایت در ساختار مالتی سرور دیتامیزبان تمامی سرویس ها در سرورهای مجزا میزبانی می شوند که یکی از مهمترین این سرویس ها ایمیل می باشد. بمنظور جلوگیری از ارسال هرزنامه (spam) از سرورهای میزبانی ایمیل, اتصال به سرور های ایمیل  تنها از طریق SMTP بهمراه احراز هویت امکانپذیر می باشد […]

ادامه مطلب