فیلترینگ اسپم

سرویس میزبانی ایمیل دیتامیزبان از نرم افزارها و روش های مختلفی برای تشخیص اسپم های ورودی استفاده میکنند که اینکار می‌تواند در پاک‌سازی پیام‌های ورودی به اینباکس به شما کمک کند. توسط اکانت مدیریتی که در اختیار دارید میتوانید تنظیمات مربوط به فیلترینگ اسپم را برای کلیه اکانت های دامنه خود تغییر دهید. البته این کار توسط کاربران شما نیز بصورت مجزا قابل تغییر است.

برای مشاهده تنظیمات فیلترینگ ابتدا به تنظیمات (settings) مراجعه کنید. سپس به ترتیب به بخش‌های تنظیمات من (my settings) و فیلترینگ (filtering) مراجعه کرده و در آخر بر روی گزینه فیلترینگ اسپم (spam filtering) کلیک نمایید:

اسمارترمیل

تنظیمات اسپم

تنظیمات مربوط به این بخش در زیر قابل مشاهده است:

اسمارترمیل

• Use default spam settings : با انتخاب این گزینه تنظیمات پیش‌فرضی که توسط دیتامیزبان برای کلیه اکانت ها تنظیم شده است بر روی فیلترینگ اعمال میشود و در صورت بروزرسانی نیز بصورت خودکار اعمال خواهد شد.
• Override Spam Settings for this account : این گزینه تنظیمات پیشفرض را غیرفعال کرده و تنظیمات دلخواه شما را بر روی فیلترینگ اجرا میکند که از این طریق میتوانید قوانین سختگیرانه تر یا راحت تری را برای ایمیل های ورودی به سرویس خود در نظر بگیرید.

درجه اسپم

اسمارترمیل

این بخش تنها در صورتی فعال می‌شود که گزینه مربوط به اعمال تنظیمات دلخواه بر روی فیلترینگ در قسمت قبل انتخاب شده باشد. در این قسمت شما می‌توانید بر روی پیام‌های اسپم با توجه به اینکه چقدر احتمال دارد آنها اسپم باشند اقداماتی صورت دهید. احتمال اسپم بودن پیام‌ها به سه بخش کم، متوسط و زیاد تقسیم شده است. مثلاً شما می‌توانید در صورت اسپم بودن یک ایمیل واژه‌ ای در قسمت موضوع (subject) مربوط به آن ایمیل اضافه کنید.

فرآیند نمره دهی

اسمارترمیل

در بررسی اسپم بودن یک ایمیل فرآیندهای مختلفی بر روی آن انجام میشود که نتیجه هر فرآیند با یک عدد مشخص خواهد شد و در نهایت جمع این اعداد مشخص کننده احتمال اسپم بودن آن ایمیل خواهد بود. در نهایت با توجه به سه درجه کم، متوسط و زیاد که در بخش قبل به آن اشاره شد با ایمیل برخورد خواهد شد.