پروفایل اعلانات

کاربران اسمارترمیل با استفاده از رویدادها می‌توانند در زمان رخ دادن برخی از اقدامات معیارها یا شاخص‌هایی برای آنان تعیین کنند. یکی از این معیارها اخطار مربوط به دریافت ایمیل است. به‌عنوان مثال کاربران می‌توانند در هنگام رخداد یک عملی اخطار مربوط به آن را دریافت کنند و یا مدیران سیستم نیز می‌توانند اخطار مربوط به پر شدن فضای دیسک دامین خود را دریافت کنند. در واقع پروفایل‌ها چگونگی دریافت این‌گونه اخطارها را بیان می‌کنند.
برای مشاهده پروفایل‌های کنونی اعلانات ابتدا بر روی آیکون تنظیمات (settings) کلیک نمایید. سپس پوشه تنظیمات من (my settings) و بعد تنظیمات پیشرفته (advanced settings) را باز کرده و بر روی وضعیت اعلانات (notification profiles) کلیک کنید:

اسمارترمیل

سپس پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود که شامل مؤلفه‌های زیر است:

اسمارترمیل

• Checkbox (چک باکس یا کادر تأیید): از این کادرها می‌توانید برای انتخاب چندین وضعیت یا پروفایل استفاده کنید. قبل از انجام هر اقدامی بر روی پروفایل لازم است تا کادر مربوط به آن را تیک بزنید.
• Notification Profile Name: بیانگر نام پروفایل است.
• Type: بیانگر نوع و حالت پروفایل مربوط به اعلان است.

اقدامات زیر را که در قسمت نوار ابزار قرار دارند نیز می‌توانید انجام دهید:

• New: یک پروفایل جدید می‌سازد.
• Edit: پروفایل موجود در سرویس ایمیل دیتامیزبان را ویرایش می‌کند.
• Delete: پروفایل مورد نظر را برای همیشه از سرویس میزبانی ایمیل حذف می‌کند.
البته برای مشاهده وضعیت یک پروفایل نیز می‌توانید به راحتی بر روی پروفایل مورد نظر دو بار کلیک کنید. در غیر این صورت می‌توانید پروفایل را انتخاب کرده و در نهایت گزینه ویرایش (edit) را کلیک کنید. در صورت انجام هر یک از این دو روش پنجره‌ای به شکل زیر نمایان شده که بیانگر ویژگی‌های مربوط به پروفایل است:

اسمارترمیل

ایجاد پروفایل

ایجاد یک پروفایل امری بسیار ساده است. برای این کار تنها کافی است بر روی گزینه جدید (new) کلیک نمایید. پس از انجام این عمل پنجره‌ای که شامل شاخصه‌های زیر است ظاهر می‌شود:

اسمارترمیل

Name: در این بخش می‌توانید نام پروفایل خود را بنویسید.
(Email Address(es : بیانگر آدرس ایمیلی است که اعلانات به آن فرستاده می‌شوند. در صورتی که می‌خواهید بیش از یک آدرس ایمیل در این بخش مشخص کنید می‌توانید از نشانه ویرگول برای جداسازی آنها استفاده نمایید.
Enable: با انتخاب این کادر اعلان مربوط به ایمیل فعال می‌شود.
(SMS Email Address(es: در صورتی که می‌خواهید اعلان مورد نظر به تلفن همراه شما نیز فرستاده شود می‌توانید از این بخش استفاده نمایید. تنها کافی است شماره تلفن مربوط به خود را در این بخش وارد کنید.
Enable: با انتخاب این کادر اعلان مربوط به تلفن همراه فعال می‌شود.
Enable Reminders: با انتخاب این کادر یادآور یا یادآورهایی برای اقدامات مورد نظر ایجاد می‌شود که به‌صورت یک پنجره پاپ‌آپ برای شما نمایش داده می‌شود.

استفاده از پروفایل‌ها

همان‌طور که ذکر شد پروفایل‌ها در درجه اول در هنگام رخ دادن یک رویداد (event) در سرویس ایمیل شکل می‌گیرند. هنگامی که یک رویداد ساخته شود کاربران قادرند یک پروفایل را به آن رویداد پیوند دهند. اگر بیش از یک پروفایل موجود باشد اسمارترمیل آنها را به‌صورت یک لیست نمایش می‌دهد که با این کار کاربران باید از اینکه کدام پروفایل با کدام رویداد در تناسب و ارتباط است اطمینان کسب کنند.