ایجاد رویداد های جدید

برای ایجاد یک رویداد جدید ابتدا بر روی آیکون تنظیمات (settings) کلیک نمایید. سپس پوشه تنظیمات من (my settings) را باز کرده و رویدادها (events) را انتخاب کنید:

اسمارترمیل

سپس گزینه جدید (new) را برای ایجاد رویداد کلیک نمایید:

اسمارترمیل

ذخیره کردن مشخصات رویداد

پس از انتخاب گزینه new پنجره‌ای باز می‌شود که در آن دو قسمت وجود دارد: شرایط (conditions) و وظایف (actions).

شرایط

این بخش شامل شاخصه‌های زیر است:

اسمارترمیل

Name: بیانگر نام رویداد است.
Event Category: این ویژگی شامل سه گروه همکاری (collaboration) ایمیل (email) و امنیت (security) و دیگر گروه بندی‌ها می‌شود.
Event Type: هر گروه دارای رویدادهای مختلفی متناسب با خود است که اقدام مورد نظر خود را در سرویس میزبانی ایمیل فعال می‌کند.
Domain: نام دامین یا دامنه رویداد است.
Time of Day: بیانگر زمانی است که رویداد اتفاق میافتد.
Day of Week: شامل روز یا روزهای هفته است که در آن رویداد باید رخ دهد.
Enabled: اگر این گزینه تیک خورده باشد رویداد فعال می‌شود. در غیر این صورت رویداد برای همیشه غیرفعال باقی می‌ماند.
هر رویدادی با توجه به نوع خود قابل تشخیص خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شاخصه‌های مختلف رویدادها به بخش آموزش آنلاین این بخش در خود نرم‌افزار مراجعه نمایید.

وظایف

این بخش شامل مؤلفه‌های زیر است:

اسمارترمیل

• Action: با مشخص کردن این گزینه اقدام مربوط به هر رویداد رخ می‌دهد. (یا چگونگی اعلام اخطار را از طریق سیستم بیان می‌کند.)
• Maximum Frequency: با کمک این گزینه هر اقدامی با توجه به یک دوره زمانی مرتب رخ می‌دهد.
• Notification Profile: پروفایل مورد نظر خود را در این قسمت انتخاب نمایید.
• From Address: ایمیل مورد نظر خود را در این بخش وارد کنید تا از طریق سیستم اعلانات به آن ارسال شوند.
• موضوع (body) متن یا بدنه کوتاه (short body) و بدنه (body) نیز با توجه به متغیرهای لیست شده در قسمت پایین پنجره (variables) قابل استفاده هستند. دیگر شاخصه‌ها نیز با توجه نوع رویداد در دسترس خواهند بود.
پس از اعمال تغییرات گزینه ذخیره (save) را انتخاب کنید.
در نهایت برای ذخیره رویداد در سرویس ایمیل دیتامیزبان نیز در قسمت نوار ابزار گزینه save را انتخاب نمایید:

اسمارترمیل