با تنظیم DNS یا  Domain Name Server دامنه شما به هاست مورد نظر اتصال می یابد. جهت این منظور مطابق با اموزش زیر عمل نمایید:

۱) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به پنل کاربری IRNIC نسبت به ورود اقدام نمایید.

۲) نام دامنه خود را انتخاب کرده سپس “ویرایش ردیف های کارگزاری نام و میزبانی دامنه” را کلیک کنید.

۳) در قسمت “کارگزار دامنه (NS Record)” ردیف یک مقدار ns1.datamizban.net  و ردیف دو ns2.datamizban.net را وارد کرده و دکمه اعمال را کنید کنید.