نحوه تنظیم NameServer از طریق وب سایت nic.ir

با تنظیم DNS یا  Domain Name Server دامنه شما به هاست مورد نظر اتصال می یابد. جهت این منظور مطابق با اموزش زیر عمل نمایید:

۱) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به پنل کاربری IRNIC نسبت به ورود اقدام نمایید.

۲) نام دامنه خود را انتخاب کرده سپس “ویرایش ردیف های کارگزاری نام و میزبانی دامنه” را کلیک کنید.

نحوه تنظیم NameServer از طریق وب سایت nic.ir

۳) در قسمت “کارگزار دامنه (NS Record)” ردیف یک مقدار ns1.datamizban.net  و ردیف دو ns2.datamizban.net را وارد کرده و دکمه اعمال را کنید کنید.

نحوه تنظیم NameServer از طریق وب سایت nic.ir