۱) نرم افزار Outlook 2016 را پس از نصب اجرا بفرایید و مطابق تصویر زیر بر روی دکمه Next کلیک بفرمایید.

صفحه خوش آمدگویی اوت لوک 2016
صفحه خوش آمدگویی اوت لوک ۲۰۱۶

 

 

۲) در صفحه Add an Email Account گزینه Yes فعال و بر روی دکمه Next کلیک بفرمایید.

اضافه کردن اکانت
اضافه کردن اکانت

 

 

۳) POP or IMAP را انتخاب و به مرحله بعد مراجعه فرمایید.

انتخاب نوع سرویس POP یا IMAP
انتخاب نوع سرویس POP یا IMAP

 

 

۴)چکباکس Manually setup or additional server type را فعال و به مرحله بعد مراجعه کنید.

تنظیمات دستی
تنظیمات دستی

 

 

۵) فیلدهای موجود در این صفحه را مطابق با موارد زیر تکمیل کنید:

Your Name: نام مورد نظر جهت اختصاص به اکانت ایمیل را وارد کنید.
Email Address: آدرس ایمیل ساخته شده در سرور دیتامیزبان را وارد نمایید.
Account Type: از POP3 استفاده کنید.
Incoming Mail Srever: از آدرس mail.domain.com استفاده کنید.
Outgoing Mail Srever: از ادرس mail.domain.com استفاده کنید.
Username: آدرس ایمیل فعال خود را کامل وارد نمایید.
Password: رمز عبور ورود به اکانت ایمیل را وارد نمایید.
* توجه : بجای عبارت domain.com نام دامنه خود را وارد کنید.

پس از تکمیل شدن موارد دکمه More Settings را انتخاب کنید.

اضافه کردن اطلاعات کاربری
اضافه کردن اطلاعات کاربری

 

 

۵) در قسمت Outgoing Server چکباکس My outgoing server (SMTP) required authentication را فعال کنید.

تنظیمات خروجی سرور
تنظیمات خروجی سرور

 

 

چنانچه قصد دارید با دریافت هر ایمیل، یک کپی از آن در وبمیل قرار گیرید در بخش Advanced چکباکس Leave a copy of message… را فعال نمایید در غیر اینصورت از اعمال چکباکس خودداری کنید.
نکته دیگر در این بخش: مقدار گزینه Use the following type of encrypted connection را بر روی None تنظیم و ذخیره نمایید.

تنظیمات پیشرفته
تنظیمات پیشرفته

 

 

۷) حال در پنجره Internet E-mail Setting با استفاده از دکمه Test Account Settings اقدام به تست اتصال نمایید. چنانچه هر دو نتیجه مشابه تصویر زیر، سبز رنگ بود، به این معناست که اتصال برقرار می باشد.

با موفقیت انجام شد
با موفقیت انجام شد

 

۸) این پنجره کوچک را ببندید و در ادامه Next و Finish را برگزینید.

 

چنانچه در مرحله تست، بخش ارسال یا Outgoing با مشکل روبرو شد و Fail گردید، مجددا از طریق دکمه More Settings به بخش Advanced مراجعه کنید و شماره پورت SMTP را از مقدار پیشفرض ۲۵ به عدد ۵۸۷ تغییر دهید. ضمن اینکه اطمینان حاصل فرمایید که پورت ۵۸۷ در فایروال کامپیوتر شخصی خود، مسدود نشده باشد. سپس مجددا اقدام به تست نمایید.