۱) در ابتدا جهت Config Email (اعمال تنظیمات سرویس ایمیل) از طریق تبلت یا گوشی تلفن همراه ایکون مربوط به سرویس Email را انتخاب کنید.

انتخاب ایکون ایمیل
انتخاب ایکون ایمیل

 

 

۲) پس از وارد شدن به بخش سرویس ایمیل از طریق Menu Tools یا وارد شدن به بخش تنظیمات گزینه Settings را انتخاب کنید.

تنظیمات
تنظیمات

 

 

۳) در بخش Choose a mail provider گزینه (Other(POP3/IMAP را برگزینید.

ارائه دهنده سرویس ایمیل
ارائه دهنده سرویس ایمیل

 

 

۴) در صفحه Account setup فیلدهای موجود را مطابق با موارد زیر تکمیل کنید.
۱.Email Address: آدرس ایمیل را وارد نمایید.
۲.Password: رمز عبور ورود به اکانت ایمیل را وارد نمایید.

تنظیمات اکانت
تنظیمات اکانت

 

 

۵) Account type را POP3 انتخاب کرده و به مرحله بعدی مراجعه فرمایید.

انتخاب سرویس دریافت ایمیل
انتخاب سرویس دریافت ایمیل

 

 

۶) فیلدهای موجود در صفحه Incoming Server Settings را مطابق با موارد زیر تکمیل کنید:

 • ۱.Email Address: آدرس ایمیل را وارد نمایید.
 • ۲.User Name: آدرس ایمیل فعال خود در سرور ایمیل دیتامیزبان را کامل وارد نمایید.
 • ۳.Password: رمز عبور ورود به اکانت ایمیل را وارد نمایید.
 • ۴.POP3 Server: از آدرس mail.domain.com استفاده کنید.
 • ۵.Security type: گزینه None انتخاب شود.
 • ۶.Port: شماره پورت ۱۱۰ قرار داده شود.
 • ۷.When I delete an Email: در صورت انتخاب Keep the email on server پس از پاک کردن ایمیل از روی تبلت یا گوشی تلفن، ایمیل شما از روی سرور پاک نخواهد شد.
 • ۸.When I delete an email from server: در صورت انتخاب گزینه Delete local copy of the email پس از پاک کردن ایمیل از روی سرور متقابلا از تبلت شما هم پاک خوهد شد.
تنظیمات ورودی ایمیل
تنظیمات ورودی ایمیل

 

 
۷)
 فیلدهای موجود در صفحه Outgoing Server Settings را مطابق با موارد زیر تکمیل کنید:

 • ۱.SMTP Server: از آدرس mail.domain.com استفاده کنید.
 • ۲.Security type: گزینه None انتخاب شود.
 • ۳.Port: شماره پورت ۲۵ قرار داده شود.
 • ۴.User Name: آدرس ایمیل فعال خود را کامل وارد نمایید.
 • ۵.Password: رمز عبور ورود به اکانت ایمیل را وارد نمایید.
* توجه: بجای عبارت domain.com نام دامنه خود را وارد کنید.
تنظیمات خروجی ایمیل

 

 

۸) فیلدهای موجود در صفحه Account options را در صورت نیاز مطابق با موارد زیر تکمیل کنید:

۱. مدت فواصل زمانی که نرم افزار شما جهت چک ایمیل به سرور متصل میشود.
۲.در صورت ارسال ایمیل از طریق تبلت به صورت پیش فرض با این ایمیل اکانت، ایمیل شما ارسال خواهد شد.
۳.در صورت فعال کردن این گزینه پس از دریافت ایمیل جدید از طرف دستگاه پیغامی شما را مطلع خواهد کرد.
۴.با فعال کردن چکباس این گزینه اکانت شما با سرور همگام سازی خواهد شد.

تنظیمات اکانت
تنظیمات اکانت

 

 

۹) حال در پنجره Account setup طبق مراحل زیر جهت تکمیل تنظیمات سرویس ایمیل عمل میکنیم.

۱.در صورتی که میخواهید نامی برای اکانت خود در نظر بگیرید میتوانید نام مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید.
۲.شاید قصد داشته باشید نام خود یا نام سازمان خود را زمانی که کاربری از سمت شما ایمیلی دریافت میکند در بالای ایمیل نمایان باشد میتوانید در این بخش نام مورد نظر خود را وارد کنید.

تنظیمات اکانت
تنظیمات اکانت

۱۰) این پنجره کوچک را ببندید و در ادامه Next و Finish را برگزینید.

 

نکته قابل توجه:
چنانچه در مرحله تست، بخش ارسال یا Outgoing با مشکل روبرو شد و Fail گردید، مجددا از طریق Outgoing server settings  شماره پورت SMTP را از مقدار  پیشفرض ۲۵ به عدد ۵۸۷ تغییر دهید. ضمن اینکه اطمینان حاصل فرمایید که پورت ۵۸۷ توسط سرویس دهنده اینترنت شما مسدود نشده باشد. سپس مجددا اقدام به تست نمایید.