تعریف نماینده جهت تمدید دامنه IR
۱) با استفاده از راهنمای ورود به پنل کاربری IRNIC وارد ناحیه کاربری شوید.
۲) از طریق بخش دامنه ها در منو سایت بر روی گزینه دامنه های من کلیک کرده.

در بخش دامنه های من بر روی دامنه مورد نظر کلیک کرده تا صفحه تنظیمات دامنه بارگذاری شود.

تعریف نماینده جهت تمدید دامنه IR

۳) برای تعریف نماینده بر روی دکمه تغییر رابط ها کلیک کنید.

تعریف نماینده جهت تمدید دامنه IR

 

۴) در بخش نماینده با انتخاب گزینه تعریف اقدام به وارد کردن شناسه شرکت دیتامیزبان با نام  da2088-irnic کنید.

تعریف نماینده جهت تمدید دامنه IR

 

۴) توافق نامه ایرنیک واقع در پایین صفحه را تایید و دکمه اعمال را انتخاب کنید.

تعریف نماینده جهت تمدید دامنه IR