در ساختار مالتی سرور دیتامیزبان تمامی سرویس ها در سرورهای مجزا میزبانی می شوند که یکی از مهمترین این سرویس ها ایمیل می باشد.
بمنظور جلوگیری از ارسال هرزنامه (spam) از سرورهای میزبانی, اتصال به سرور ایمیل از طریق SMTP و احراز هویت الزامی می باشد که در ادامه نحوه انجام این کار توضیح داده می شود.

تنظیمات ایمیل در وردپرس  WordPress

۱) ابتدا یک اکانت ایمیل ایجاد نمایید (نحوه ساخت و مدیریت ایمیل اکانت)
۲) ماژول WP-Mail-SMTP را از طریق مدیریت وردپرس نصب کنید.  ( لینک مربوط به ماژول : https://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp )
۳) از منوی Settings گزینه Email را انتخاب کرده و موارد ذیل را اعمال کنید :

آدرس ایمیلی که برای این کار ساخته اید youremail@yourdomain.com From Email:
نامی که میخواهید گیرنده درهنگام دریافت ایمیل مشاهده کند (برای مثال :‌ دیتامیزبان) Name From Name:
Send all WordPress emails via SMTP Mailer:
بجای yourdomain نام دامنه خود را وارد کنید (برای مثال : mail.datamizban.com) mail.yourdomain.com SMTP Host:
۲۵ SMTP Port:
No encryption Encryption:
Yes: Use SMTP authentication Authentication:
آدرس ایمیلی که برای این کار ساخته اید بصورن کامل (برای مثال : info@datamizban.com) youremail@yourdomain.com Username:
رمز عبور اکانت ایمیل yourpassword Password:

  


تنظیمات ایمیل در جوملا  Joomla

۱) ابتدا یک اکانت ایمیل ایجاد نمایید (نحوه ساخت و مدیریت ایمیل اکانت)
۲) با اکانت مدیریت جولا به صفحه مدیریت وارد شوید.
۳) از منوی System گزینه Global Configuration را انتخاب کنید و در صفحه بازشده تب Server را انتخاب کرده و در قسمت Mail Settings تغییرات ذیل را اعمال کنید :
Yes Send Mail
SMTP Mailer *
آدرس ایمیلی که برای این کار ساخته اید youremail@yourdomain.com From email
نامی که میخواهید گیرنده درهنگام دریافت ایمیل مشاهده کند (برای مثال :‌ دیتامیزبان) Name From Name
Yes Disable Mass Mail
Yes SMTP Authentication
None SMTP Securit
۲۵ SMTP Port *
آدرس ایمیلی که برای این کار ساخته اید بصورن کامل (برای مثال : info@datamizban.com) youremail@yourdomain.com SMTP Username
رمز عبور اکانت ایمیل yourpassword SMTP Password
بجای yourdomain نام دامنه خود را وارد کنید (برای مثال : mail.datamizban.com) mail.yourdomain.com SMTP Host

تنظیمات ایمیل در نرم افزار های دیگر

جهت اتصال به سرویس ایمیل از طریق هر نرم افزاری می بایست از طریق SMTP و احراز هویت به سرورهای ایمیل متصل شوید که موارد ذیل جهت انجام این کار الزامی می باشد :

SMTP Method
۲۵ Port Number
None Encryption Method
youremail@yourdomain.com Username
password Password
mail.yourdomain.com Host